ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ημέρα αναχώρησης και Επιστροφής: 17 Ιουλίου, 2020 - 12 Αυγούστου, 2020

Τοποθεσία Αναχώρησης:

Διαθέσιμες Θέσεις:

Τιμή Ταξιδιού: 15€