ΑΜΜΟΛΟΦΟΙ

Σχετικά με:

ΑΠΟ 4 / 7 /2020

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00 – 13.30 12.30 – 19.00
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 09.00 – 17.00 12.30 – 19.00
ΤΙΜΗ 7 € ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ / ΔΡΑΜΑ / ΧΩΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗ ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ


TΗΛ 25210-58168 www.kteldramastours.gr